ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับตำบลทับพริก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletอาณาเขต
bulletศักยภาพของท้องถิ่น
bulletการปกครองท้องที่
dot
คณะผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
dot
บุคลากร
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา
dot
โครงสร้างการพัฒนา
dot
bulletSWOT
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletข้อเสนอการปรับเปลี่ยน
dot
การดำเนินงาน
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554
bulletประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนดำเนินงาน
bulletการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนพัฒนาสามปี
dot
ความรู้เพื่อชุมชน
dot
bulletอ้อย
bulletมันสำปะหลัง
bulletข้าวโพด
bulletมะละกอ
bulletเกษตรธรรมชาติ
bulletเศรษฐกิจพอเพียง


สายด่วน 1111
เว็บไซค์จังหวัดสระแก้ว
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไทยตำบลดอทคอม


คณะผู้บริหาร article

                                                                                       

             นายวิเชียร   เที่ยงธรรม                                 นายผง ปุญญา        นายนิชล  เสี้ยวเส็ง      นายพรมมา   แกมนิล    นายมงคล  กอนเกียน

                       (นายก อบต.)                                                                                           (ที่ปรึกษานายก อบต.)

                                                     

                                                               

 

                  นายดาศักดิ์   ลาน้อย                                                       นายสามารถ   คำสุขดี

                     (รองนายก อบต.)                                                             (รองนายก อบต.)  

 

                                                             

                                                                นางปราณี     คำไกร

                                                                 (เลขานายก อบต.)

 

 

 
คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 99 ม.6 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 037-543433-4 โทรสาร. 037-543434 webmaster E-mail : nidbew_kan@hotmail.com