ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับตำบลทับพริก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletอาณาเขต
bulletศักยภาพของท้องถิ่น
bulletการปกครองท้องที่
bulletพรบ.อำนวยความสะดวก
dot
คณะผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
dot
บุคลากร
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา
dot
โครงสร้างการพัฒนา
dot
bulletSWOT
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletข้อเสนอการปรับเปลี่ยน
dot
การดำเนินงาน
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554
bulletประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนดำเนินงาน
bulletการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนพัฒนาสามปี
dot
ความรู้เพื่อชุมชน
dot
bulletอ้อย
bulletมันสำปะหลัง
bulletข้าวโพด
bulletมะละกอ
bulletเกษตรธรรมชาติ
bulletเศรษฐกิจพอเพียง
bulletความรู้เบื้องต้นป้องกันภัย


สายด่วน 1111
เว็บไซค์จังหวัดสระแก้ว
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไทยตำบลดอทคอม


คณะผู้บริหาร article

 

 นายดาศักดิ์  ลาน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

                                                   

          นายภาราดร  ชเชื้อคำศรี                                                        นางรัตนากร  พุฒเส็ง

              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก                        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

 

 

นายธนะเทพ  ซาเฮา

เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 99 ม.6 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 037-543433-4 โทรสาร. 037-543434 webmaster E-mail : thapprik@gmail.com