ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับตำบลทับพริก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletอาณาเขต
bulletศักยภาพของท้องถิ่น
bulletการปกครองท้องที่
bulletพรบ.อำนวยความสะดวก
dot
คณะผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
dot
บุคลากร
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา
dot
โครงสร้างการพัฒนา
dot
bulletSWOT
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletข้อเสนอการปรับเปลี่ยน
dot
การดำเนินงาน
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554
bulletประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนดำเนินงาน
bulletการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนพัฒนาสามปี
dot
ความรู้เพื่อชุมชน
dot
bulletอ้อย
bulletมันสำปะหลัง
bulletข้าวโพด
bulletมะละกอ
bulletเกษตรธรรมชาติ
bulletเศรษฐกิจพอเพียง
bulletความรู้เบื้องต้นป้องกันภัย


สายด่วน 1111
เว็บไซค์จังหวัดสระแก้ว
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไทยตำบลดอทคอม


โครงการถมดินปรับแต่งจัดทำสนามเด็กเล่น หมู่ 1 บ้านสี่แยกทันใจ article

โครงการถมดินปรับแต่งจัดทำสนามเด็กเล่น  หมู่  1 บ้านสี่แยกทันใจ

งบประมาณ  300,000 บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

           สนใจติดต่อสอบถาม / ซื้อซองสอบราคา  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก  ในราคา  1,500  บาท  ในระหว่างวันที่  20  พฤษภาคม  2551  ถึวันที่  2  มิถุนายน  2551 กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  3  มิถุนายน  2551  เวลา  10.00  -11.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน  เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3754-3433  ถึง 34  (ติดต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ)ในวันและเวลาราชการ

 

 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 99 ม.6 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 037-543433-4 โทรสาร. 037-543434 webmaster E-mail : thapprik@gmail.com