ReadyPlanet.com
dot
dot
เกี่ยวกับตำบลทับพริก
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletอาณาเขต
bulletศักยภาพของท้องถิ่น
bulletการปกครองท้องที่
bulletพรบ.อำนวยความสะดวก
dot
คณะผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
dot
บุคลากร
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
bulletส่วนการศึกษา
dot
โครงสร้างการพัฒนา
dot
bulletSWOT
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletข้อเสนอการปรับเปลี่ยน
dot
การดำเนินงาน
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
bulletแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554
bulletประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนดำเนินงาน
bulletการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนพัฒนาสามปี
dot
ความรู้เพื่อชุมชน
dot
bulletอ้อย
bulletมันสำปะหลัง
bulletข้าวโพด
bulletมะละกอ
bulletเกษตรธรรมชาติ
bulletเศรษฐกิจพอเพียง
bulletความรู้เบื้องต้นป้องกันภัย


สายด่วน 1111
เว็บไซค์จังหวัดสระแก้ว
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไทยตำบลดอทคอม


โครงการอบรม ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา article

โครงการ อบรม ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา

ตำบลสุขภาวะ อบต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม และศูนย์สินค้า OTOP อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

  

  

  

  

  

   

 
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลทับพริก article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค
ประกาศรับสมัครสอบผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพงานควบคุมป้องกันภายใน ประจำปี 2558 article
ประกาศรับสมัคร article
Headline
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ในครอบครัว และการค้ามนุษย์
จุดเทียนชัยถวายพระพร article
ภาพโครงการปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี article
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
กีฬาต้านภัยยาเสพติด article
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี 2554
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี 2554
แห่เทียน article
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม article
ขอเชิญร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน article
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล article
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน article
ภัยธรรมชาติจากพายุฤดูร้อน article
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกสัญจรและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2553 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปะปาเพื่อการเกษตรบ้านคลองหว้า หมู่ที่ 4 ในเขตพื้นที่ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก (ครั้งที่ 2) เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ (บ้านคลองหว้า)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ (บ้านคลองหว้า) หมู่ที่ 7 ตำบลทับพริก ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ประกาศลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552
การออกให้บริการการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2552 article
ประมวลภาพการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2553-2555 article
ประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) article
รับโอน (ย้าย) บรรจุใหม่พนักงานส่วนตำบลหลายอัตรา
ภาพกิจกรรมโครงการวิ่งธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2551
Headline
ประมวลภาพกิจกรรม article
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2552
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2560
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
การดำเนินกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทับพริก
Headline
ค่าย
Headline
Headline
ค่าย
ค่าย
ค่าย
Headline
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก้อสร้างถนนลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก 99 ม.6 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 037-543433-4 โทรสาร. 037-543434 webmaster E-mail : thapprik@gmail.com