องค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก คลิกที่นี่

Visitors: 14,949