กิจกรรม

 โครงการจิตอาสา

หน่วยพระราชทาน และ ประชาชนจิตอาสา

วันอังคารที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหรส่วนตำบลทับพริก จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " โดยมีท่านสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เริ่มจากบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ไปตามเส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านทับพริก หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6 จนถึงวัดทับพริก เพื่อทำความสะอาด กิจกรรม Big cleaning Day เก็บกวาดขยะล้างถนนสองฝั่งทางทาง

โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง จากองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ผู้นำชุมชนหน่วยงานในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ นักเรียนและประชาชน ในพื้นที่ จำนวนกว่า  180  คน

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 18,732