รายงานกิจการสภา

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1 ) ประจำปี 2561 วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี 2560 วันจันทร์ 30 ตุลาคม 2560 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560 วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2560 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2560 วันอังคาร 29 สิงหาคม 2560

 

Visitors: 14,949