มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่2 
จังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นฯได้มอบนโยบายการจัดการขยะอิเล็คทรอนิคในท้องถิ่น ซึ่งมือถือเก่าเป็นส่วนหนึ่งในขยะอิเล็คทรอนิกส์ที่เป็นปัญหาให้กับประเทศไทย ดังนั้น เพื ่อเป็นการสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็คทรอนิกส์และขยายผลการดำเนินโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "จังหวัดสระแก้วจึงขอแจ้งการดำเนินโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอลหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่2 โดยกำหนดสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Visitors: 21,989