กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหว้า จัดกิจกรรมกีฬาสี ครั้งที่ 3/2561 ในวัน ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 มีการแข่งขันของเด็กและผู้ปกครองเพื่อสร้างความรักและสายใยที่ดีในครอบครัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหว้า จัดกิจกรรมกีฬาสี ครั้งที่ 3/2561 ในวัน ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 มีการแข่งขันของเด็กและผู้ปกครองเพื่อสร้างความรักและสายใยที่ดีในครอบครัว
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธนเทพ ซาเฮา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก และ นายสันติภาพ สารการ นักวิชาการศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับพริก
Visitors: 18,731