ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่

1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ดูแลเด็ก     จำนวน 1 อัตรา

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

ตามประกาศลงวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Visitors: 21,992