โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วัน อังคาร ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมีท่านสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มจากบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ไปตามเส้นทางภายในหมู่บ้านทับพริก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 จนถึงวัดทับพริก เพื่อทำความสะอาด กิจกรรม Big cleaning Day เก็บกวาดขยะล้างถนนสองฝั่งทาง และปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ ในสถานที่สาธารณะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง จากองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ผู้นำหมู่บ้านชุมชนหน่วยงานในพื้นที่ นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 150 คน

Visitors: 18,730