ประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริกและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

และประชาคมท้องถิ่น

ครั้งที่ 2/2562

วันที่   27  พฤษภาคม  2562

  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

Visitors: 21,987