รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง     ผู้ดูแลเด็ก                                   จำนวน    1   อัตรา

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน     1   อัตรา

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง    ผู้ช่วยช่างโยธา                              จำนวน    1    อัตรา

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

Visitors: 21,619