โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย นายบดินทร์ ลาน้อย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ครู นักเรียน ประชาชน โดยมีการถวายเทียนพรรษา จำนวน 3 วัด 3 สำนักสงฆ์ในตำบลทับพริก เพื่อปลูกฝังให้รู้จักทำบุญ ให้ทาน รู้จักเสียสละ แบ่งปัน และเป็นการช่วยทำนุบำรุงศาสนา ในศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Visitors: 21,987