ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบได้ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบได้ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

    รายละเอียดเพิ่มเติม

   

Visitors: 11,831