วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญประเทศ และเวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายพิธีถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
Visitors: 21,989