งานวันพ่อแห่งชาติ

นายบดินทร์ ลาน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

Visitors: 21,987