วันเด็กแห่งชาติ ณ ร.ร.ตชด.บ้านเขาสารภี

นายบดินทร์ ลาน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ในวันที่ 8 มกราคม 2563

 

Visitors: 21,985