ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก หน่วยงานข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลทับพริก เข้าร่วมพิธ๊รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

Visitors: 21,988