พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

                            พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

ในวันที่ 15 มกราคมพ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

Visitors: 21,987