ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563


     ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ           ประจำประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

 

 

  

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

      08.30 - 09.00 น.     - ลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

      09.00 - 09.30 น.   - นายกกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ พร้อมมอบพันธุ์กล้าไม้ ให้กับผู้นำหมู๋บ้าน หน่วยงาน โรงเรียน
                               
ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการ
      09.30 - 12.00 น.     - ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา บริเวณขอบสระสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลทับพริก และมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำหมู่บ้าน 
                                ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
      12.00 - 13.00 น.     - พักรับประทานอาหาร
      13.00 - 16.30 น.     - (ต่อ) กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณขอบสระสาธารณะ หมู่ที่ 7 

หมายเหตุ  ** การแต่งกาย
                            - จิตอาสา ใส่เสื้อสีฟ้า สวมหมวกและผ้าพันคอ
                            - นักเรียน แต่งเครื่องแบบนักเรียน
                            - อปพร แต่งเครื่องแบบ อปพร.
                            - ประชาชนทั่วไป ใส่เสื้อสีฟ้า

           

 

 

 

 

Visitors: 23,366